V roce 2008 generovala skupina nealkoholických nápojů 11 % celkového obratu jídla a potravin na koncentrovaném trhu. Nejvýznamnější kategorií mezi nealkoholickými nápoji jsou balené vody (41,1 % obratu nealko nápojů), jejichž váha na celkovém obratu skupiny nealko kontinuálně roste. Druhá nejvýznamnější kategorie, sycené nápoje (kolové nápoje, Kofola, Fanta, Sprite apod.) je s 22,3 % obratově o polovinu menší než balené vody. Mezi velké nealko kategorie lze ještě zařadit džusy s 16,5 %. Váha této kategorie přitom v posledních třech letech...
Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?